เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้, สนทนา เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์

ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ

ขอเชิญประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย

สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย เทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย คณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น สภาผู้แทนราษฎร สมาคมข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ และหน่วยงานสนับสนุน อาทิ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (กท.)กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โครงการวิทยาลัยการเมือง สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชมรมนักบริหารงานเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาพันปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย สมาคมข้าราชการส่วนตำบลและเทศบาล ฯลฯ ขอเชิญประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
เรื่อง “รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ กับ การปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ ห้องมิราเคิลแกรนด์ บอลรูม (ชั้น ๔ ) โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดี – รังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

พิธีเปิดโดย ฯพณฯ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “มุมมอง : นโยบายรัฐบาลตรากฎหมายการบริหารงานท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ”
และมีหัวข้อการประชุมสำคัญเช่นการกำหนดเงินประจำแหน่ง ผอ. หน.สป. เงินเดือนข้าราชการ กฎหมายการบริหารงานบุคคลฉบับใหม่
กฎหมายรายได้ท้องถิ่น กฎหมายกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่น ประมวลกฎหมายท้องถิ่น รายละเอียดตามลิงค์
http://www.tessaban.com/new/serminar54/serminar54.html

nom2513 ส่งเมล์ถึง nom2513 125.26.200.* [ วันอังคาร ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 23:20 น. ]

สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย เทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย คณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น สภาผู้แทนราษฎร สมาคมข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ และหน่วยงานสนับสนุน อาทิ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (กท.)กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โครงการวิทยาลัยการเมือง สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชมรมนักบริหารงานเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาพันปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย สมาคมข้าราชการส่วนตำบลและเทศบาล ฯลฯ ขอเชิญประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
เรื่อง “รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ กับ การปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ ห้องมิราเคิลแกรนด์ บอลรูม (ชั้น ๔ ) โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดี – รังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

พิธีเปิดโดย ฯพณฯ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “มุมมอง : นโยบายรัฐบาลตรากฎหมายการบริหารงานท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ”
และมีหัวข้อการประชุมสำคัญเช่นการกำหนดเงินประจำแหน่ง ผอ. หน.สป. เงินเดือนข้าราชการ กฎหมายการบริหารงานบุคคลฉบับใหม่
กฎหมายรายได้ท้องถิ่น กฎหมายกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่น ประมวลกฎหมายท้องถิ่น รายละเอียดตามลิงค์
http://www.tessaban.com/new/serminar54/serminar54.html
โดยคุณ nom2513 ส่งเมล์ถึง nom2513 125.26.200.* [ วันอังคาร ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 23:20 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1


Warning: fopen(webboard/31.dat) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/samyaktb/domains/samyakcity.com/public_html/board/view.php on line 77

Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/samyaktb/domains/samyakcity.com/public_html/board/view.php on line 78

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/samyaktb/domains/samyakcity.com/public_html/board/view.php on line 79

Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/samyaktb/domains/samyakcity.com/public_html/board/view.php on line 80

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/samyaktb/domains/samyakcity.com/public_html/board/view.php on line 81

ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
ส่งไฟล์ภาพ (รูป 50 Kb, Flash 100 Kb)
รหัสโค๊ด zPzke ( ** ใส่รหัส 5 ตัวอักษร)
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

<<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>>


.:: ยินดีต้อนรับสู่กระดานสนทนาเทศบาลตำบลสามแยก